شنبه ١٩ آذر ١٤٠١
 

در بخش سل زنان (5) فقط بیماران زن مسلول بستری می شود که شامل 24 تخت فعال می باشد و دارای اتاقهای جداگانه برای جدا نگه داشتن بیماران مسلول با توجه به نوع مقاومت دارویی بیماری سل آنها و تمامی این اتاقها 6 تخته هستند.

اتاق RO/TB ، دارای 6 تخت می باشد . این اتاقها مخصوص بیمارانی است که بیماری سل آنها ثابت نشده است ، در این اتاقها بستری می شوند تا زمانی که بیماری سل آنها ثابت شود .اگر بیماری در این اتاق بیماری سل آن ثابت شود بیمار سریعاً به اتاق سل منتقل می شود و در آنجا تحت نظر پزشک خواهند بود و داروهای ضد سل دریافت خواهند کرد .

اتاق سل شامل بیمارانی است که داروهای ضد سل استاندارد دریافت می کنند شامل 12 تخت می باشد ، این دسته از بیماران معمولا به مدت دو هفته بستری خواهند بود .

اتاق سل مقاوم(MDR-TB) و سل فوق مقاوم(XDR-TB) شامل بیمارانی است که داروهای ضد سل را دو سال یا بیشتر از دو سال دریافت می کنند شامل 6 تخت می باشد ، این دسته از بیماران معمولا دو ماه یا بیشتر از دو ماه در بخش بستری هستند .

البته قابل ذکر است مدت زمان بستری در بخش  زیر نظر پزشک معالج بیمار تغییر می کند.

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department