شنبه ١٩ آذر ١٤٠١
 

وظایف دفتر سل بالینی واپیدمیولوژی:

  1. تايپ خلاصه پرونده و فرم هاي ارجاع بيماران بخش هاي TB زنان و TB مردان و ICU TB و تحويل به بخش ها
  2. تايپ و ارسال فرم ارجاع بيماران سرپائي كه به درمانگاه مراجعه داشته اند و شروع درمان گرفته اند
  3. ارسال خلاصه پرونده ها و فرم هاي ارجاع بيماران TB به صورت فايل PDF به مركز مديريت بيماريها
  4. هماهنگي با كليه ي دانشگاههاي علوم پزشكي جهت ارجاع بيماران MDR TB
  5. رزرو تخت جهت بيماران TB و هماهنگي با بخش ها ، پذيرش و مراكز بهداشتي براي ارجاع بيماران از شهرستانها
  6. پاسخگو بودن به مراكز بهداشتي در مورد پيگيري بيماران تحت پوشش و چك كردن اسمير و كشت ارسال نامه به مركز مديريت بيماريها در مواردي كه بيماران ختم درمان شده اند، از مركز بهداشت دارو دريافت نمي كنند و يا با مركز بهداشت همكاري لازم را ندارند
  7. ثبت دفتري بيماران مبتلا به سل
  8. ثبت كامپيوتري بيماران مبتلا به سل در برنامه ي TB Registe
Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department