شنبه ١٩ آذر ١٤٠١
 
کار های شاخص انجام شده در این مرکز :

  • تهیه گایدلاین درمان سل MDR کشوری

فعاليتهاي آموزشي:

در حال حاضر مسئوليت آموزش پزشكان درمان كننده سل و سل MDR(عمومي و تخصصي)توسط اين مركز در سطح كشور انجام ميشود.

برگزاري كارگاه آموزشي:
  • 4 دوره كارگاه بين المللي سل و HIV
  • 4 كارگاه درمان سل MDR جهت آموزش پزشکان کشور عراق و افغانستان
  • کارگاه درمان سل MDR جهت اموزش پزشکان مسئول درمان MDR سل ایران
Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department