شنبه ١٩ آذر ١٤٠١
 

http://cterc.sbmu.ac.ir/uploads/DSC02180.JPG

دکتر پیام طبرسی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص و استادیار رشته عفونی، فلوشیپ عفونت در نقص ایمنی، عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس بخش عفونی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری رئیس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی و همچنین معاون آموزشی مرکز است. وی دارای 201 مقاله علمی و h Index 25 می باشد.

دکتر طبرسی در شانزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی با رتبه دانشیار در گروه اموزشی بالینی به عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب گردیدند.

ایشان همچنین در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی رتبه سوم در گروه تخصصی علوم بالینی و سلامت را به خود اختصاص داده اند.

 

دریافت روزمه دکتر طبرسی

 

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department