شنبه ١٩ آذر ١٤٠١
 

در بخش سل مردان (6) فقط بیماران مرد مسلول بستری می شوند که شامل 31 تخت فعال می باشد و دارای اتاقهای جداگانه برای جدا نگه داشتن بیماران مسلول با توجه به نوع مقاومت دارویی بیماری سل آنها و تمامی این اتاقها دو تخته هستند.

اتاق RO/TB ، دارای 10 تخت می باشد . این اتاقها مخصوص بیمارانی است که بیماری سل آنها ثابت نشده است ، در این اتاقها بستری می شوند تا زمانیکه بیماری سل آنها ثابت شود .اگر بیماری در این اتاق بیماری سل آن ثابت شود بیمار را سریعاً به اتاق سل منتقل می شوند و در آنجا تحت نظر پزشک خواهند بود و داروهای ضد سل دریافت خواهند کرد.

اتاق سل شامل بیمارانی است که داروهای ضد سل استاندارد دریافت می کنند شامل 10 تخت می باشد ، این دسته از بیماران معمولا به مدت دو هفته بستری خواهند بود. اتاق ایزوله ، بیماران با شرایط خاص را در این اتاق بستری می کنند و شامل 1 تخت می باشد .

البته قابل ذکر است مدت زمان بستری در بخش  زیر نظر پزشک معالج بیمار تغییر می کند.

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department