شنبه ١٩ آذر ١٤٠١
 

 

درمانگاه عفونی پذیرای بیماران مسلول،MDR،XDR و سل و اچ آی وی می باشد.درمانگاه صبح مختص بیمارانی می باشد که از قبل وقت خود را رزو نموده اند.

درمانگاه ظهر لزومی برای رزو وقت نیست و بیماران می توانند با مراجعه حضوری همان روز ویزیت شوند. تمامی بیماران لازم است فیش مربوط به درمانگاه عفونی

را با طی مراحل پذیرش سرپایی و صندوق دریافت نمایند و با در دست داشتن آن به درمانگاه عفونی مراجعه نمایند.

ساعت شروع به کار درمانگاه عفونی صبح ها ساعت 10 و بعدازظهرها ساعت 1:30 می باشد.

 

برنامه ای درمانگاه عفونی

دکتر پیام طبرسی دکتر مجید مرجانی دکتر افشین منیری
شنبه یکشنبه چهارشنبه
عصر صبح و عصر صبح و عصر
دوشنبه سه شنبه پنچ شنبه
عصر صبح و عصر تعطیل

 

 

بیماران عزیز روز های پنچ شنبه درمانگاه تعطیل می باشد. در صورت داشتن هرگونه سئوال اینجا را کلیک نماید.


 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department