سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
 

مقایسه تظاهرات بالینی و کلینیکی سل پلور در بیماران HIV مثبت و HIV منفی

مجریان طرح:دكتر مجید مرجانی -دكتر امیر یوسف زاده

همكاران  طرح: دكتر پیام طبرسی-دکتر پروانه بقایی شیوا- دکتر افشین منیری                    

بررسی آینده نگر رابطه سل ریوی با افزایش فشار شریان ریوی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری و عوامل مرتبط با آن

مجریان طرح:دكتر مجید مرجانی-دكتر مجید ملك محمد-دكتر عاطفه رسولی

همكاران  طرح: دكتر بابك شریف كاشانی- دكتر پیام طبرسی- دكتر حبیب امامی - دكتر پروانه بقایی -دكتر فرح نقاش زاده -دکتر حمیدرضا وارسته روان-دكتر امیر یوسف زاده-دكتر محمدرضامسجدی              

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department