سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
 

بررسی فراوانی و جنبه‌های كلینیكی عوارض عفونی در گیرندگان پیوند ریه در بیمارستان مسیح دانشوری

مجریان طرح: دكتر مجید مرجانی-دكتر كتایون نجفی زاده

همكاران  طرح:دكتر پیام طبرسی-دكتر شادی شفقی- دكتر داود منصوری

شیوع و ریسك فاكتورهای افزایش فشار خون شریان ریوی در مبتلایان به سل در بیمارستان مسیح دانشوری از 1385 تا 1389

مجریان طرح: دکتر مجید مرجانی- دكتر مجید ملك محمد- دكتر پروانه بقائی

همكاران طرح:دكتر پیام طبرسی- دكتر فرهنگ شریف كاشانی- دكتر پگاه گرجی – دكتر محمدرضا مسجدی

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department