شنبه ٠٤ تير ١٤٠١
 

بررسی تأثیر سیلی مارین دردرمان عوارض داروئی ناشی از مصرف داروهای آنتی TB

مجریان طرح: دكتر مجید مرجانی- دكتر پروانه بقائی شیوا

همكاران  طرح: دكتر پیام طبرسی-دكتر فانك فهیمی-دكتر محمدرضا حاج سید جوادی

بررسی كارآئی دوره‌های آموزشی تئوری و عملی در بالا بردن دانش و كارآئی كارشناسان سل كشور

مجریان طرح: دكتر مجید مرجانی-دكتر پیام طبرسی

همكاران  طرح: دكتر پگاه گرجی بیانی – دكتر فاطمه ورهرام،‌ دكتر پروانه بقائی شیوا

ضرورت تدوین دستورالعمل واحد جهت مدیریت درمان عفونت همزمان سل و ایدز

مجری طرح: بخش سل بیمارستان مسیح دانشوری، مركز مدیریت بیماریها (واحد سل)

محل اجرا طرح: مركز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی بیمارستان دكتر مسیح دانشوری

بررسی عوارض عفونی در گیرندگان پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری

مجری طرح: دکتر مجید مرجانی

همکاران طرح:دكتر پیام طبرسی، دكتر مجید امیری، دكتر ضرغام احمدی، دكتر بابك شریف كاشانی ، دكتر پروانه بقائی شیوا

 

تعیین آسیب ریوی باقیمانده پس از درمان استاندارد در بیماران مورد جدید توبركلوزیس در بیمارستان دكتر مسیح دانشوری، در یك دوره یكساله، تهران، 1388

مجری طرح: دكتر فرهادمصدق

همکاران طرح:دكتر ولی اله پور امیری- دكتر پیام طبرسی- دكتر مجید مرجانی- دكتر شهرام كاهكویی- دكتر مسعود شماعی-دكتر صفورا هوشمند  دكتر داود منصوری- دكتر محمدرضا مسجدی

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department