پنج شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠١
 

بررسی الگوی مصرف منابع و برآورد هزینه درمان بیماران مبتلا به سل در شهرستان آزادشهر؛ 93-1392.

دانشگاه شهید بهشتی

استاد راهنما: دکتر احسان زارعی

دانشجو: وحید بای

مقطع: کارشناسی ارشد

اندازه گیری میزان آنتی بادی اختصاصی بر علیه آنتی ژنهای ESAT6 و CEP10 در خون افراد مبتلا به سل به عنوان یک روش تشخیصی سریع در بیماری سل

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (معاونت تحقیقات و فن آوری)

استادان راهنما: دکتر مجید تبیانیان، دکتر نادر مصوری

دانشجو: سپیده پاک طینت

مقطع: کارشناسی ارشد

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های لکتین متصل شونده به مانوز واینترلوکین 10 و تولید سایتوکاین های اینترلوکین 10، اینترفرون گاما و نیز غلظت سرمی لکتین متصل شونده به مانوز با پاسخ دهی به درمان در بیماران مبتلا به سل و مقایسه آن با افراد سالم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، دانشکده پزشکی - گروه ایمونولوژی

دانشجو: عاطفه صادقی

مقطع: کارشناسی ارشد

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department