شنبه ١٩ آذر ١٤٠١
 
مرکز تحقیقات سل بالینی واپیدمیولوژی دفتر سل بالینی واپیدمیولوژی
 
شماره تماس
021-27122036
شماره تماس
021-27122037
ایمیل
clinicaltbandepi@gmail.com
فاکس
021-26109590

آدرس: تهران-نیاوران-انتهای خیابان شهید باهنر-دارآباد-بیمارستان دکتر مسیح دانشوری-مرکز تحقیقات سل بالینی واپیدمیولوژی

شماره تماس پذیرش بیمار:   

021-27122000

021-27123000

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department