يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
 

http://cterc.sbmu.ac.ir/uploads/DSC02180.JPG

دکتر پیام طبرسی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص و دانشیار رشته عفونی، فلوشیپ عفونت در نقص ایمنی، عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس بخش عفونی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری و همچنین معاون آموزشی مرکز است. وی دارای 139 مقاله علمی و h Index 17 می باشد.

همچنین ایشان در شانزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی با رتبه دانشیار در گروه اموزشی بالینی به عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب گردیدند.

دریافت روزمه دکتر طبرسی

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department